Bagges dæmning

Bagges dæmning går over den nordlige ende af Ringkøbing Fjord.  Dæmningen forbinder cykel-/gangstien fra Søndervig Landevej til Ringkøbing langs Ringkøbing Fjord med Holmsland Klit.
Målet med at bygge dæmningen var dels at afvande Sandene i den nordligste ende af fjorden til fordel for mere landbrugsjord, og dels at etablere en vej, der skulle lette overgangen for folk fra begge sider af fjorden.

Vejen fra idé til handling blev meget lang og besværlig. Prokurator Søren Hansen Bagge indsendte i 1844 en ansøgning om tilladelse til at opføre dæmningen og i løbet af de næste mange år forsøgte først Bagge selv og siden hans søn, Halvor Christian Bagge, at få dæmningen opført. Omsider blev den cirka 1,6 kilometer lange dæmning bygget i 1860’erne, men efter kun ét år brød vandet igennem to steder under en storm. Herefter blev projektet opgivet, og de to huller er ikke siden blevet lukket til. Fra begge sider af fjorden findes der markstier som kan benyttes af gående ud til hullerne.

I dag har Ringkøbing-Skjern Kommune fuldført Bagges projekt og lukket de to huller. Der er bygget broer til glæde for fodgængere og cyklister, som her får en enestående naturoplevelse ved at gå eller cykle – “ude i fjorden.

Og oplevelsen er enestående!

På YouTube kan du se flere videoer om Bagges dæmning.

Du kan komme til dæmningen både fra Holmsland Klitvej (lidt syd for indkørslen til Holmsborgvej) eller fra cykel-/gangstien fra Søndervig Landevej til Ringkøbing langs Ringkøbing Fjord.

Hvis du kommer i bil, er det bedst at dreje fra Søndervig Landevej overfor vejen til Kloster:

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk