Naturpleje i sommerhusområdet

I brochuren Naturpleje i sommerhusomraader, udgivet ad Ringkøbing-Skjern Kommune og Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, kan du læse om, hvad du sommerhusejer skal være opmærksom på:

 • Hvorfor naturpleje?
 • Hvad kan jeg gøre for at bevare og forbedre naturen i mit sommerhusområde?
 • Hvad kan jeg gøre som lodsejer?
 • Naturtyper og karakteristiske arter
 • Regler for færdsel i naturen

I brochuren kan du bl.a. læse følgende:

“Det er helt afgørende, at sommerhusområderne bliver benyttet og beskyttet som unikke naturtyper, de er en del af. Din grund er en del af denne natur. Det er i sommerhusområderne, det er muligt at vise den enestående natur frem for beboere og gæster”

I en faktaboks i brochuren står der:

 • Overvej placering, arkitektur, højde og farve ved ny-, om- og tilbygning
 • Undlad stakit, hæk, jordvolde eller anden form for hegn
 • Ingen græsplæne eller græsslåning
 • Lad grunden ligge urørt
 • Fjern eventuelle træer og buske
 • Brug aldrig sprøjtegifte (evt. bortset fra bekæmpelse af hybenrose)
 • Brug aldrig kunstgødning.

Volde

Kommunalbestyrelsen i Holmsland Kommune traf den 20.6.1996 den beslutning, som fremgår af dette dokument: Volde.

Beslutningen er fortsat gældende, og den nuværende Ringkøbing-Skjern Kommune henviser til beslutningen.

I beslutningen står der bl.a.:

 • Områderne vil ændre karakter, hvis de enkelte huse i løbet af en årrække bliver omgivet af volde.
 • Jordvolde i sommerhusområder må kun anlægges i tilslutning til bygninger.
 • Afstanden fra foden af volden og ind til bygningen/terrassen må ikke overstige 2,5 m. Foden af volden skal ligeledes holdes min. 1,5 m fra vejskel. Højden af volden må ikke overstige 1,2 m.
 • Inden en ønsket jordvold kan etableres, skal der indhentes tilladelse hertil ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se: volde tegning

Bevoksning på sommerhusgrund – vejskel

Der er vigtigt at sikre “fri passage” på vejene i Fyrmarken-Sivbjerg. Derfor skal den enkelte sommerhusejer sikre sig, at beplantning på sommerhusgrunden ikke breder sig ud over skel til vej.

 

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk