Til kamp mod rynket rose

Rynket rose, også kendt som hybenrose, blev oprindeligt indført til landets haver som prydplante fra Østasien. Med tiden har planten spredt sig ud i den danske natur.

I dag betragtes rynket rose som en af de mest hyppige og problematiske invasive arter og er en betydelig trussel mod kystnære naturområder. Rynket rose er derfor på den danske sortliste over de værste invasive arter.

Bekæmpelse af rynket rose

Rynket rose er svær at bekæmpe. Det vigtigste råd er at fjerne nye planter så hurtigt som muligt. Træk nye planter op, så snart de dukker op. Over en årrække kan rosen reduceres ved slåning 3-4 gange årligt med start april/maj eller ved sprøjtning med Roundup 1 gang/år. Undgå at ramme andre planter ved brug af Roundup. Rosen kan også bekæmpes ved opgravning, græsning eller tildækning.

Det er en god ide også på sommerhusgrunde at begrænse udbredelsen af rynket rose. Ikke mindst ud til veje og stier er det vigtigt at “få styr på” rynket  rose!

EU LIFE projekt

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i perioden 2013 – 2018 i et EU projekt, der skal gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst, der vil forbedre naturen.

Projektet dækker en række Natura2000-områder fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli og Skallingen i syd. Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt forbedring af hydrologi.

På hjemmesiden naturstyrelsen-sårbar natur – vestkysten og på mobilsitet http://m.vestkystnatur.dk/ kan du læse mere om projektet.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk