Grundejerforeningen

Vedtægter

Vedtægter for “Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig”, se:

Vedtægter 040622.

Grundforeningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresse, herunder

  • At varetage medlemmers interesse som grundejere, herunder især overfor det offentlige i fælles spørgsmål, og
  • At påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af foreningens vedtægter og evt. ordensreglement, samt tinglyste servitutter og deklarationer mv. overholdes.

Pligt til medlemsskab

Indenfor Fyrmarken-Sivbjerg er der ifølge §4 i vedtægterne pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Kontingent

Kontingentet udgør 100 kr.

Vejvedligeholdelse: 275 kr.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk