Ringkøbing-Skjern Forsyning

Adresse: Ånumvej 286900 Skjern. Se hjemmeside: https://www.rsforsyning.dk/.

Ringkøbing-Skjern Forsyning er Ringkøbing-Skjern Kommunes forsynings-virksomhed. Forretningsomåder er: vand, spildevand, gadelys og bioenergi.

På hjemmesiden skriver forsyningsselskabet om sig selv:

“Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er et aktieselskab ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune og med en politisk udpeget bestyrelse. Vores forretningsområder er takstfinansierede, og er i økonomisk henseende underlagt markedsvilkårene og de lovgivningsmæssige rammer for forsyningsselskaber.

Vores primære arbejdsopgaver er:

– Forsyning af vand til 22.000 forbrugere i primært den vestlige, nordlige og sydlige del af kommunen.
Driftsaftaler med private vandværker.

At sikre afledning af spildevand for ca. 19.500 ejendomme i hele kommunen.
At sørge for tømning af bundfældningstanke.
Vedligehold, udvikling og udbygning af gadelys i Ringkøbing-Skjern Kommune
.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk