Kloak/Nedsivning af spildevand

Spildevand

Spildevand en samlet betegnelse for afledt vand fra beboelse og befæstede arealer i byen og i det åbne land.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du læse mere om håndteringen af spildevand i kommunen, se: rksk.dk/spildevand.

Nedsivninganlæg og septiktank

Fyrmarken-Sivbjerg er ikke kloakeret. Derfor fjernes spildevand fra sommerhusene ved hjælp af septiktank og nedsivningsanlæg.

Tegning af nedsivningsanlæg

Tømning af bundfældningstank

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S sørger for, at din bundfældningstank bliver tømt én gang om året. En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed også drikkevandet.

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rsforsyning/toemning-af-bundfaeldningstank. På hjemmesiden kan du få information om dato for sidste tømning, sidste besøg, næste besøg m.m.

Spildevandsplan 2019 – 2027

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog den 20.8.2019 “Spildevandsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2019 – 2027“.

Spildevandsplanen omfatter bl.a. kloakering af ca. 1.900 sommerhuse efter følgende tidsplan:

  • 2021: Lodbjerg Hede (del I)
  • 2022: Lodbjerg Hede (del II)
  • 2023: Vedersø + Halby (del I)
  • 2024: Søndervig (del I)
  • 2025: Søndervig (del II)
  • 2026: Søndervig (del III)
  • 2027: Årgab.

Fyrmarken-Sivbjerg er således ikke omfattet af spildevandsplanen for 2019 – 2027!

I forbindelse med fremtidige spildevandsplaner vil Ringkøbing-Skjern Kommune tage stilling til, hvornår Fyrmarken-Sivbjerg skal kloakeres. Man må forvente, at alle sommerhusområder indenfor en 25-års periode skal kloakeres.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan man tidligere se følgende foreløbige tidsplan for kloakering efter 2027: oversigt_kloakering. Det fremgår heraf, at kloakering af Fyrmarken-Sivbjerg foreløbig er fastsat til 2044!

Hvis man som sommerhusejer, i perioden indtil kloakering etableres, har brug for at få “opdateret” nuværende nedsivningsanlæg, opfordres man til at kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune.

Orientering af sommerhusejere

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 16.9.19 udsendt orienteringsbrev til samtlige sommerhusejere omfattet af Spildevandsplan 2019 – 2027, se brevet her: Information-til-sommerhusejere 160919.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Kommune har udarbejdet en hjemmeside, hvor man har samlet alle relevante oplysninger i forbindelse med sommerhuskloakeringen, se Sommerhuskloakering.

Kloakering vil for de berørte sommerhusejere betyde, at der skal betales en tilslutningsafgift på ca. 40.000 kr. (prisniveau 1.5.2019), når kloakering er ført frem til ejendommen. Hertil skal lægges en udgift internt på ejendommen, således at sommerhuset bliver tilsluttet det nye offentlige spildevandsanlæg.

 

Dræn i forbindelse med kloakering

I ovennævnte brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune kan man læse om mulighederne for samtidig med kloakeringen at etablere dræn.

 

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk