Kloak/Nedsivning af spildevand

Spildevand

Spildevand en samlet betegnelse for afledt vand fra beboelse og befæstede arealer i byen og i det åbne land.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du læse mere om håndteringen af spildevand i kommunen, se: rksk.dk/spildevand.

Nedsivninganlæg og septiktank

Fyrmarken-Sivbjerg er ikke kloakeret. Derfor fjernes spildevand fra sommerhusene ved hjælp af septiktank og nedsivningsanlæg.

Tegning af nedsivningsanlæg

Tømning af bundfældningstank

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S sørger for, at din bundfældningstank bliver tømt én gang om året. En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og dermed også drikkevandet.

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rsforsyning/toemning-af-bundfaeldningstank. På hjemmesiden kan du få information om dato for sidste tømning, sidste besøg, næste besøg m.m.

Spildevandsplanlægning for Holmsland Klit

Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S samt Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Klitten og Søndervig Beboerforening igangsat et arbejde med at undersøge spildevandsforholdene på Klitten og Lodbjerg Hede.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du læse nærmere om baggrunden for igangsætning af arbejdet , se: rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/spildevand.

 

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk