Dræningslag

Kontingent – dræningslag for Sivbjerg

Fra kasseren for dræningslaget i Sivbjergmose foreligger følgende:

“Som kasserer i dræningslag Sivbjergmose vil jeg stille forslag om, at vi forhøjer kontingentet til dræningslaget .

Begrundelsen er at jeg anser det for nødvendig at genopbygge en kassebeholdning af en størrelse, så vi har likviditet til at udføre evt. kommende reparationer..

Kontingentet er nu 100 kr pr år.

Jeg foreslår en forhøjelse til til minimum 200 kr.Det vil så tage ca. 5 år at genopbygge beholdningen.

Det er  lang tidshorisont hvis skaden i vinter ikke er et enkeltstående tilfælde, men en påmindelse om at vores dræn er ved at være gammel.

Det er nok mere relevant med en forhøjelse til 300 kr pr år”

Forslaget om forhøjelse af kontingentet var planlagt til at blive behandlet på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg den 26. september 2020. Men på grund af Covid 19 er generalforsamlingen udsat indtil videre.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk