Hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsning i hele Fyrmarken-Sivbjerg

I hele Fyrmarken-Sivbjerg er der på alle veje hastighedsbegrænsning på 20 km/time!

Hastighedsbegrænsningen skal tages meget alvorligt. Vejene bruges i vid udstrækning af gående og af cyklister. Og ikke mindst bruges vejene af børn! På asfaltvejen er der ofte børn på rulleskøjter og børn, der øver sig i at cykle!

Så overhold de 20 km/time – det er i alles interesse.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk