Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret farligt affald, og det der skal til genbrug. Du er selv ansvarlig for at sortere affaldet inden afhentning og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne.

Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til dagrenovation hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet dagrenovation 38 eller 52 uger om året, eller om du vil tilmeldes bringeordning til fælles opsamlingssted.

Se mere om dagrenovation på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rksk/borger/affald-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/dagrenovation. På hjemmesiden kan du også se, hvornår tømning finder sted.

Udlejning – skraldespand

Hvis man lejer sit sommerhus ud, vil det være en god ide at have en større skraldespand end den på billedet. Rævene er aktive i sommerhusområdet!

Containere ved fyrmesterboligen

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved fyrmesterboligen, ved nedgangen til stranden, opsat tre containere til genbrug af:

  • papir og pap
  • glas/flasker
  • øl- og sodavandsdåser.

Så når du går morgentur til fyret med hunden, kan du tage den gamle avis, øl- og sodavandsdåser fra frokosten i går og vinflasken fra i går aftes med! Du får motion, hunden for motion, og du støtter genbrug!

Genbrugspladser

Nærmeste genbrugsplads er Hvide Sande Genbrugsplads, Nørregade,Hvide Sande (bag Falck). Se nærmere om åbningstider på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Hvide Sande Genbrugsplads.

Sorteringsguide

Sorteringsguiden er en del af app’en “Affaldsportal”, Du kan finde app’en til mobil og tablet i AppStore og GooglePlay. I app´en kan du bl.a. læse om:

  • Har ikke fået tømt
  • Mit affald (hvilken skraldespand har ejg valgt)
  • Sorteringsguide
  • Genbrugsstationer.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk