Dagrenovation/affaldssortering

19.2.2021

Øget og strømlinet affaldssortering
Som et af initiativerne i den nye affaldsplan, skal Ringkøbing-Skjern Kommune, som alle landets øvrige kommuner, senest 1. juli i år have etableret en henteordning for 9 slags affald ved både sommerhuse og helårshuse:

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plast
 • Drikke- og fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald.

Senest 1. januar 2022 skal der også være etableret en henteordning ved både sommerhuse og helårshuse for:

 • Tekstiler.

Der er mulighed for at søge dispensation ved Miljøstyrelsen for ikrafttrædelsesdatoen for henteordningerne, undtagen for tekstiler. Dispensationen kan maksimalt gives til den 31. december 2022. Ringkøbing-Skjern Kommune vil søge om denne dispensation.

Se nærmere på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: . Møde i Teknik- og Miljøudvalget 230221.

Moms på affaldsordning er ulovlig!

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af husholdningsaffald. Staten står således til at skulle tilbagebetale et milliardbeløb til kommunerne. Penge, der i sidste ende kommer borgerne til gode – herunder sommerhusejere!

Se mere på hjemmesiden for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit: Dagrenovation – moms.

Affaldsskjuler

Det er en god ide at etablere/bygge en affaldsskjuler, så affaldscontaineren bliver på sin plads. Vær opmærksom på, at der i løbet af et par år kommer endnu en affaldscontainer ved hvert sommerhus.

Ud over “gør det selv metoden” kan man jo købe sig til en løsning. Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra Hermans Service ved Herman H. Kristiansen. Han tilbyder denne løsning: Skraldespandskjuler.

Derudover kan vi henvise til “husetventure” i Ringkøbing, se husetventure.

Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret farligt affald, og det der skal til genbrug. Du er selv ansvarlig for at sortere affaldet inden afhentning og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne.

Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til dagrenovation hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet dagrenovation 38 eller 52 uger om året, og du kan vælge mellem 240 l eller 360 l affaldscontainer.

Se mere om dagrenovation på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rksk/borger/affald-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/dagrenovation. På hjemmesiden kan du også se, hvornår tømning finder sted.

Affaldsordning 2020
En ny ordning for dagrenovation træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. november 2020. Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet i stedet for at blive brændt, kan bruges i produktionen af biogas. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord.

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside om Madaffald.

Se også samme hjemmeside om overgangen til den nye affaldsordning: Ny affaldsordning november 2020.

Sommerhusejerne har i eboks modtaget brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning. I brevet står der bl.a.:

“De nye beholdere vil være opdelt i to rum – et til madaffald og et til restaffald. På denne måde kan begge rum i beholderne tømmes på en gang uden affaldet blandes, da de nye skraldebiler også er opdelt med to kamre.
Opdelingen af beholderne vil være 40% til madaffald og 60% til restaffald. De nye beholderstørrelser vil fremover være 240 liter, 360 liter, 400 liter og 660 liter.
Grunden til at vi skriver til dig allerede nu, er at vi inden de nye beholdere bestilles vil sikre os, at vi får bestilt den/de rigtige beholder/ beholdere til dig.
Ønsker du at skifte til en anden størrelse beholder, skal du gøre det her: https://www.rksk.dk/beholder“.

Sammenslutningen af sommerhusejere har den 4. marts 2020 skrevet til Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning – se brevet her på hjemmesiden under Nyheder.

Opslag til sommerhuset

For at lejerne af sommerhus får lettere ved at sortere korrekt, vil det være en god ide at hænge disse to A4-sider (udarbejdet af Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg) op i sommerhuset:

Opslag affaldssortering 041020 dansk

Opslag affaldssortering 041020 tysk

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du se disse plancher om den nye affaldsordning på tysk og engelsk: Plancher på tysk og engelsk.

Miljøstation

Nærmeste miljøstation i forhold til Fyrmarken-Sivbjerg findes på adressen Anker Eskildsens Vej 18, Nr. Lyngvig. Miljøstationen er altid åben – se billede nedenfor.

På miljøstationen kan du aflevere pap/papir, glas/flasker, dåser og plast/dunke/folie.

Containere ved fyrmesterboligen

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved fyrmesterboligen, ved nedgangen til stranden, opsat tre containere til genbrug af:

 • papir og pap
 • glas/flasker
 • øl- og sodavandsdåser.

Så når du går morgentur til fyret med hunden, kan du tage den gamle avis, øl- og sodavandsdåser fra frokosten i går og vinflasken fra i går aftes med! Du får motion, hunden for motion, og du støtter genbrug!

Genbrugspladser

Nærmeste genbrugsplads er Hvide Sande Genbrugsplads, Nørregade,Hvide Sande (bag Falck). Se nærmere om åbningstider på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside:Hvide Sande Genbrugsplads.

Sorteringsguide

Sorteringsguiden er en del af app’en “Affaldsportal”, Du kan finde app’en til mobil og tablet i AppStore og GooglePlay. I app´en kan du bl.a. læse om:

 • Har ikke fået tømt
 • Mit affald (hvilken skraldespand har jeg valgt)
 • Sorteringsguide
 • Genbrugsstationer.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk