Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret farligt affald, og det der skal til genbrug. Du er selv ansvarlig for at sortere affaldet inden afhentning og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne.

Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til dagrenovation hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet dagrenovation 38 eller 52 uger om året, eller om du vil tilmeldes bringeordning til fælles opsamlingssted.

Se mere om dagrenovation på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rksk/borger/affald-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/dagrenovation. På hjemmesiden kan du også se, hvornår tømning finder sted.

Affaldsordning 2020
En ny ordning for dagrenovation i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af 2020. Tidligere har målet været, at ordningen allerede kunne træde i kraft i marts 2020, men af flere årsager er Ringkøbing-Skjern Kommune blevet nødt til at udskyde opstarten af den nye ordning til 1. november 2020. Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet i stedet for at blive brændt, kan bruges i produktionen af biogas. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord.

Se også hjemmesiden Madaffald.

Sommerhusejerne har i eboks modtaget brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning. I brevet står der bl.a.:

“De nye beholdere vil være opdelt i to rum – et til madaffald og et til restaffald. På denne måde kan begge rum i beholderne tømmes på en gang uden affaldet blandes, da de nye skraldebiler også er opdelt med to kamre.
Opdelingen af beholderne vil være 40% til madaffald og 60% til restaffald. De nye beholderstørrelser vil fremover være 240 liter, 360 liter, 400 liter og 660 liter.
Grunden til at vi skriver til dig allerede nu, er at vi inden de nye beholdere bestilles vil sikre os, at vi får bestilt den/de rigtige beholder/ beholdere til dig.
Ønsker du at skifte til en anden størrelse beholder, skal du gøre det her: https://www.rksk.dk/beholder“.

Sammenslutningen af sommerhusejere har den 4. marts 2020 skrevet til Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning – se brevet her på hjemmesiden under Nyheder.

Udlejning – skraldespand

Hvis man lejer sit sommerhus ud, vil det være en god ide at have en større skraldespand end den på billedet. Rævene er aktive i sommerhusområdet!

Containere ved fyrmesterboligen

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved fyrmesterboligen, ved nedgangen til stranden, opsat tre containere til genbrug af:

  • papir og pap
  • glas/flasker
  • øl- og sodavandsdåser.

Så når du går morgentur til fyret med hunden, kan du tage den gamle avis, øl- og sodavandsdåser fra frokosten i går og vinflasken fra i går aftes med! Du får motion, hunden for motion, og du støtter genbrug!

Genbrugspladser

Nærmeste genbrugsplads er Hvide Sande Genbrugsplads, Nørregade,Hvide Sande (bag Falck). Se nærmere om åbningstider på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Hvide Sande Genbrugsplads.

Sorteringsguide

Sorteringsguiden er en del af app’en “Affaldsportal”, Du kan finde app’en til mobil og tablet i AppStore og GooglePlay. I app´en kan du bl.a. læse om:

  • Har ikke fået tømt
  • Mit affald (hvilken skraldespand har ejg valgt)
  • Sorteringsguide
  • Genbrugsstationer.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk