Brændeovne

Brændsel
I fyringsanlæg til fast brændsel må kun anvendes rent og tørt brændsel (træ); Træpiller og træbriketter lavet af rent træ.
Du må ikke fyre med affald – det gælder også emballageaffald som f.eks. pap og éngangspaller. Der må ikke brændes imprægneret træ, træ med maling samt lim- og plastik-holdigt træ. Disse kan udvikle giftige forbindelser og giver en miljøskadelig forbrænding.

Brug af fastbrændselsovne

Ved optænding skal du følge 4 enkle råd:
– Tænd op i toppen af brændet
– Brug kun tørt træ
– Sørg for rigeligt luft. For lidt luft giver en dårlig økonomi, når uforbrændte gasser forsvinder op gennem skorstenen uden at give varme.
– Røgen skal være næsten usynlig, så undslippes færre sundhedsskadelige partikler.

Du kan på hjemmesiden HOLDDIGVARM læse mere om korrekt optænding af brændeovn, se Korrekt optænding.

Aske, sod og slagger skal afleveres sammen med restaffaldet til forbrænding. Før affaldet lægges i affaldsbeholderen, skal det være fuldstændig afkølet og emballeret særskilt i tæt pose/beholder.

Det bedste er dog at bruge askespand, så asken ikke kommer i affaldsbeholderen!!!

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk