Beskyt klitterne

Tumler du rundt i klitterne? Det ødelægger planter og får sandet til at fyge

Tumler du rundt i klitterne? Det ødelægger planter og får sandet til at fyge
Se denne artikel/video fra DR/Midt- og Vestjylland´s hjemmeside: Tumler du …..

Beskyt klitterne

Sandflugt har tidligere lagt store områder øde. Tænk på, at klitternes plantevækst er meget sårbar over for slid fra de mange gæster.

4 gode råd

 • Kun færdsel til fods er tilladt
 • Benyt de markerede stier
 • Klitterne må ikke beskadiges ved gravning og lignende
 • Indhegnede områder med nyplantet hjelme m.m. skal have fred, så planterne kan gro

Det må man gerne

På klitfredede arealer må man færdes til fods og opholde sig i kortere tid. Færdsel kan ødelægge vegetationen, og megen færdsel kan gøre det nødvendigt at reparere skader, undertiden de samme steder år efter år. Specielt på stejle skråninger giver kravlen og rutsjen blottede sandflader, der hurtigt kan udvikle sig til alvorlig sandflugt.

De danske klitter er åbne for færdsel i højere grad end klitter i vore nabolande. Det er imidlertid vigtigt, at vi også i fremtiden kan færdes og glæde os over den storslåede klitnatur.

Det må man ikke

På de klitfredede arealer er det forbudt

 • at ødelægge plantevæksten, f.eks. ved at rutsje i klitten
 • at foretage gravearbejde
 • at bygge, anlægge veje, anbringe hegn, bænke, trapper, fliser, skilte, flagstænger, antenner o.l.
 • at campere
 • at bruge ild, f.eks. tænde bål , grill osv.
 • at køre bil, cykle og ride
 • at efterlade papir og andet affald
 • at undlade at have hunden i snor

I disse brochurer kan du læse mere om, hvordan man færdes i klitterne:

Klitter – Benyttelse og beskyttelse

Velkommen til vestkysten-april-2021

Plantning af hjelme

For at beskytte/bevare klitterne plantes der hjelme – se billedet ovenfor. Mellem områderne med hjelme er der markeret nedgange/opgange fra stranden. Benyt venligst disse stier/opgange, så hjelmen for ro til at vokse!

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk