Sammenslutning – grundejerforeninger

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit er en paraplyorganisation for sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit. Grundejerforeningen for Fyrmarken-Sivbjerg er medlem af Sammenslutningen. I alt 18 sommerhusgrundejerforeninger er medlem.

Se Sammenslutningens vedtægter her: Vedtægter sammenslutningen 051217

Formål

Sammenslutningen varetager grundejernes fælles interesser og orienterer medlemsforeningerne herom via Sammenslutningens hjemmeside og ved mail til grundejerforeningernes formænd.

Eksempel på “fælles interesser” er:

  • Kloakering af Holmsland Klit
  • Trafik
  • Kystsikring
  • Kystnære havvindmøller
  • Kommuneplan
  • Bekæmpelse af rynket rose.

Se Sammenslutningens hjemmeside Sammenslutningen, hvor du også finder mange nyttige link.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk