Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller

29.6.2020

Stop Vesterhav Syd – høringssvar på miljøkonsekvensrapport

“Stop Vesterhav Syd” har indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for havvindemølleparken Vesterhav Syd. Se høringssvaret på Sammenslutningens hjemmeside: Høringssvar – Stop Vesterhav Syd.

28.6.2020

Sammenslutningen – høringssvar på miljøkonsekvensrapport

Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit har den 28. juni 2020 indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for havvindmølleparken Vesterhav Syd. Se høringssvaret på Sammenslutningens hjemmeside: Høringssvar Vesterhav Syd.

25.6.2020

Pressemøde Stop Vesterhav Syd

Stop Vesterhav Syd havde i samarbejde med VesterhavNord indkaldt til et pressemøde på Bovbjerg Fyr for bl.a. at give et indspil til igangværende  høring, men også forat sætte spørgsmålstegn til  behovet nye vindmølleprojekter, så længe vi ikke kan  bruge eller  lagre dagens produktion.

Se materiale fra pressemødet her: Pressemøde Stop Vesterhav Syd 250620.

Indbydelse til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten

Wattenfall inviterer til virtuelt informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.30 – 21.00. Se denne indbydelse: Informationsmøde 170620 – indbydelse.

Se også materiale til informationsmødet her: Informationsmateriale.

 

Høring over miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark er nu i offentlig høring. Høringsfristen er den 30. juni 2020.

Offentligheden og berørte myndigheder kan komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

På Energistyrelsens hjemmeside, se høring miljøkonsekvensrapport, finder du miljøkonsekvensrapporten.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse dette:

“Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal kunne producere op til 170 MW. Parken består af vindmøller samt søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Vindmøllerne skal opstilles inden for et undersøgelsesområde, som ligger ca. 4 til 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Området har et samlet areal på 58 km². Der skal opstilles 20 vindmøller med hver en kapacitet på 8,4 MW i den vestligste del af området i en afstand af ca. 9 km fra kysten.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelse til projektet i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.”

Vattenfall havde planlagt borgermøder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske borgermøder. Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online.

 

STOP Vesterhav Syd

STOP Vesterhav Syd er en forening stiftet i forbindelse med planerne om opførelse af kystnære havvindmøller mellem Hvide Sande og Søndervig. De kystnære havvindmøller har navnet “Havvindmølleparken Vesterhav Syd”.

Se STOP Vesterhav Syds hjemmeside: http://www.stopvesterhavsyd.dk/.

På hjemmesiden kan man bl.a. læse følgende om foreningen:

“Vi er en forening, der er imod, at man har til hensigt at ødelægge en af de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – nemlig det fri udsyn over klithede, klitter og havet.
Her ligger et af Danmarks største sommerhusområder med en herlighedsværdi uden sidestykke. Det skal bevares og ikke ødelægges.

Vi er ikke imod vedvarende energi. Men vi er overbeviste om, at man kan finde placeringer til de ca. 220 meter høje kystnære havmøller andre steder end 4 km fra strandkanten på Holmslands Klit. Steder hvor man ikke generer mennesker eller hvor de ikke kommer til at virke ødelæggende på naturværdier der ikke bør spoleres. Man skal bare gøre sig umage.

Vi er politisk neutrale men har også det synspunkt, at man som kommune ikke burde have lov til at bestemme om man skal kunne ødelægge naturværdier i jagten på nogle få arbejdspladser. Sådanne beslutninger burde altid være et nationalt anliggende, ikke blot for Holmslands Klit – men også mange andre steder i landet.”

På hjemmesiden kan du se animationer af de planlagte kystnære havvindmøller: https://youtu.be/TTNm0wmR_x0.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk