STOP Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller

STOP Vesterhav Syd er en forening stiftet i forbindelse med planerne om opførelse af kystnære havvindmøller mellem Hvide Sande og Søndervig. De kystnære havvindmøller har navnet “Havvindmølleparken Vesterhav Syd”.

Se STOP Vesterhav Syds hjemmeside: http://www.stopvesterhavsyd.dk/.

På hjemmesiden kan man bl.a. læse følgende om foreningen:

“Vi er en forening, der er imod, at man har til hensigt at ødelægge en af de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – nemlig det fri udsyn over klithede, klitter og havet.
Her ligger et af Danmarks største sommerhusområder med en herlighedsværdi uden sidestykke. Det skal bevares og ikke ødelægges.

Vi er ikke imod vedvarende energi. Men vi er overbeviste om, at man kan finde placeringer til de ca. 220 meter høje kystnære havmøller andre steder end 4 km fra strandkanten på Holmslands Klit. Steder hvor man ikke generer mennesker eller hvor de ikke kommer til at virke ødelæggende på naturværdier der ikke bør spoleres. Man skal bare gøre sig umage.

Vi er politisk neutrale men har også det synspunkt, at man som kommune ikke burde have lov til at bestemme om man skal kunne ødelægge naturværdier i jagten på nogle få arbejdspladser. Sådanne beslutninger burde altid være et nationalt anliggende, ikke blot for Holmslands Klit – men også mange andre steder i landet.”

På hjemmesiden kan du se animationer af de planlagte kystnære havvindmøller: https://youtu.be/TTNm0wmR_x0.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk