Kirker

Turistkirke

I august måned 2020 holdes i Hvide Sande fire gudstjenester, som kaldes TURISTKIRKE. En traditionel gudstjeneste med ekstra fokus på fællessang og musikindslag – og med tolkning af prædikenen til tysk.

Se nærmere på http://kirkernepaaklitten.dk/aktiviteter/turistkirke/.

Kirker

Lyngvig Kirke

Se hjemmesiden: kirkernepaaklitten/lyngvig-kirke/.

Kirken er oprindeligt opført som et kapel og indviet i 1869. Den er bygget i nyromansk stil af røde mursten med lisendelte mure og med skifertag i lav rejsning. I 1955 fik kirken et tårn samt tegltag og gavle prydet med blændinger.

Altertavlen består af et kors og ved siderne 2 billeder: “Jesus redder Peter fra at synke” og “Jesus prædiker for fiskere ved Genezareth sø”. Billederne er skænket af sognefoged Milter Iversen og hustru, Klegod. Alterkalken er fra 1726 og har ifølge indskrifterne tilhørt Bornholms Regimentskorps. I kirken hænger to kirkeskibe “Dakota” og Karen Marie”. “Dakota” er en fuldrigger, strandet ved Nr. Lyngvig i 1888. Skibets kaptajn og steward ligger begravet på kirkegården. Også “Karen Marie” er en fuldrigger, skænket til minde om 9-årige Karen Marie, som er begravet på kirkegården.

På kirkegården er der et stort mindekors over 5 redningsfolk, der omkom i 1951 samt grave med sten over soldater fra de allierede styrker, faldet under krigen 1939-1945.

Andre kirker i området

Ringkøbing Kirke

Adresse: Kirkepladsen 2, 6950 Ringkøbing.

Se hjemmesiden: ringkobingkirke.dk/, hvor du bl.a. kan læse dette:

Ringkøbing kirke ligger midt i byen på Kirkepladsen bag det gamle amtsrådhus. Kirken er bygget i flere etaper. Hovedskibet er den ældste del fra første halvdel af 1400-tallet bygget i sin nuværende længde uden korsarme.

Mange af kirkens gæster kommer for at se alterbilledet malet af Arne Haugen Sørensen i 1995-96. Billedets størrelse og klare farver gør, at de besøgendes øje straks fanges af det smukke maleri. Arne Haugen Sørensen blev bestilt til at skildre opstandelsen. Billedet viser et menneske som løftes op af graven af Guds hænder. I horisonten ses tre små kors malet i grøn, håbets farve.

Døbefonten er ligesom alterbordet designet af Arne Haugen Sørensen. Dåbsfadet er fremstillet af glas på Per Hebsgaards værksted. I bunden af glasskålen er malet Helligåndsduen, som også findes på alterbilledet øverst til højre.
Dåbsfadet er opsat på en messingfod, der også går ned gennem døbefontens sokkel. Soklen udgøres af glasplader, der er lagt oven på hinanden.

Vedersø Kirke

Adresse: Vesterhavsvej 70, 6990 Ulfborg.

Se hjemmesiden: http://sogn.dk/vedersoe/.

Vedersø Kirke kan passende besøges i forbindelse med besøg på Kaj Munks Præstegård.

Kirken er især kendt for Kaj Munks grav, der ligger ved korgavlen. Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til han 4. januar 1944 blev ført bort og skudt af Gestapo.

Hover Kirke

Adresse: Hovervej 95, Hover, 6971 Spjald.

Se hjemmesiden: kirken/hover-kirke.

Hover kirke - set fra sydøst.jpg

I 2006 udgav Kulturministeriet en Kulturkanon, som under emnet “Arkitektur” indholdt 12 bygninger/værker – udvalgt ud fra følgende:

“Samlingen udgør vores bevidste valg og anbefaling af en tilgang til dansk arkitektur. Vi håber, at den kan virke som en øjenåbner. At samlingen både byder på genkendelse og overraskelser – og giver et indblik i arkitekturens spændvidde, tradition og fornyelse. Hover Kirke er en af de 12 bygninger.”
Om Hover Kirke står der der:
“Kirken er som bygningstype hjemmehørende i det danske kulturlandskab. Som et vartegn ligger kirken hævet over mark og eng og giver til stadighed landskabet perspektiv og karakter.
Overalt i Danmark beretter kirken historier om tid og sted, hvilket gør den til en særdeles væsentlig og umistelig del af den danske bygningskultur. Præget af enkle geometriske formers sammenstilling fremstår kirkerne oftest i et ensartet præg som stilfærdige og rolige bygninger. I almindelighed er kirken en romansk bygning, der i hver landsdel har fået sit eget særpræg.
Hover Kirke ved Ringkøbing er en af landets første stenkirker, og den eksemplificerer den karakteristiske tilknytning til det sted, den er opført.
Kirken illustrerer samtidigt trækirken “oversat” til sten – en langkirke i sin mest simple form – symbolet på “det første hus”. Med undtagelse af taget, som er lagt om, og et våbenhus fra 1500-tallet, er kirken intakt med en enkel plan opbygget med en midterakse i et rektangulært skib og et næsten kvadratisk kor.
Kirken står med stor tyngde i det karske vestjyske landskab og synes at trodse vind og vejr med de bestandige bygningsmaterialer, det rensede ydre og det asketiske enkle interiør. De omhyggeligt tilhuggede granitkvadre giver kirkens volumen stor fladekarakter understreget af de lyse fuger imellem varierende stenskifter og små højtsiddende vindueshuller. På østgavlen er én klokke under et halvtag en enkel og beskeden erstatning for det traditionelle klokketårn.”

Thyborøn Kirke

Adresse: Vesterhavsgade 125A, 7680 Thyborøn.

Se hjemmesiden: thyboron-kirke.dk/.

 

Kirken blev indviet i februar 2011 og er tegnet af arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen, Lemvig.
Kirken er en smuk, smuk moderne kirke, som passende kan besøges i forbindelse med en tur til Thyborøn.

 

 
 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk