Generalforsamling og regnskab

Indkaldelse til generalforsamling og jubilæum i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg samt stiftende generalforsamling i forening for dræningslaug

Ekstraordinær generalforsamling

På generalforsamlingen 1.6.2024 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg blev følgende vedtægtsændring vedtaget:

Som ny §11 indsættes følgende:

Dræningslaug

Pr. 1.1.2025 oprettes foreningen Fyrmarkens Afvandingsanlæg og Dræningslaug Sivbjerg Mose som én selvstændig forening med egne vedtægter, generalforsamling og bestyrelse.

Da mindre end halvdelen af grundejerforeningens medlemmer var til stede, skal vedtægtsændringen forelægges/vedtages på en ekstraordinær generalforsamling for at være endelig godkendt.

Derfor indkalder bestyrelsen for grundejerforeningen til ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 19. oktober 2024 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande.

Stiftende generalforsamling

Under forudsætning af, at vedtægtsændringen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling indkaldes samtidig til stiftende generalforsamling i “Foreningen for Fyrmarkens Afvandingsanlæg og Dræningslaug Sivbjerg Mose”

lørdag den 19. oktober 2024 kl. 10.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

– altså samme dag og sted som den ekstraordinære generalforsamling i grundejerforeningen.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og den stiftende generalforsamling vil blive tilgængelig på grundejerforeningens hjemmeside ultimo august 2024 og vil også blive udsendt som nyhedsbrev.

Til den stiftende generalforsamling har medlemmer af de to dræningslaug adgang. Se her, hvem der er medlem af de to dræningslaug: Dræningslaug.

50 års jubilæum i grundejerforeningen

Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg blev stiftet den 6. oktober 1974. Det betyder, at grundejerforeningen den 6. oktober 2024 har 50 års jubilæum.

Bestyrelsen for grundejerforeningen inviterer derfor til smørrebrød

lørdag den 19. oktober kl. 12.00 i Fiskeriets hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

– altså samme dag og sted som den ekstraordinære og den stiftende generalforsamling.

9.6.2024

Konstituering i Bestyrelsen

Bestyrelsen har den 8.6.2024, efter generalforsamling den 1.6.2024, konstitueret sig således:

Formand: Ole Andersen

Kasserer: Michael Johansen

Sekretær: Søren Ib Suhr

Ansvarlig for veje og stier: Flemming Jensen

Webmaster: Ole Andersen

2.6.2024

Generalforsamling 1. juni 2024

Generalforsamling blev afholdt den 1. juni 2024. Se her:

Referat generalforsamling 2024 010624

Regnskab 2023 Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

Regnskab 2023 Fyrmarkens Afvandingsanlæg

Regnskab 2023 Dræningslaug Sivbjerg Mose

Referat fra generalforsamlingen vil snarest blive lagt her på hjemmesiden.

18.4.2024

Dagsorden generalforsamling 2024 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

Se dagsorden + bilag 1 her:

Dagsorden generalforsamling 010624

Bilag 1 generalforsamling 010624 vedtægtsændring

Tilmelding:

Send en mail til grundejer.fyrmarken@gmail.com – skriv adresse på sommerhus og antal deltagere. Frist for tilmelding fredag den 24. maj.

Generalforsamling 2024 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

Indkaldelse til

generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

lørdag den 1. juni 2024 kl. 9.30 i

Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, Hvide Sande

Tilmelding:

Send en mail til grundejer.fyrmarken@gmail.com – skriv adresse på sommerhus og antal deltagere. Frist for tilmelding fredag den 24. maj.

Dagsorden for generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden www.fyrmarken-sivbjerg.dk senest 1. maj 2024.

 

12.6.2023

Opfølgning på generalforsamling 3. juni 2023

Se:

Referat Generalforsamling 030623

Regnskab 2022 Grundejerforeningen

Regnskab 2022 Dræningslaug Sivbjerg Mose

Regnskab 2022 Fyrmarkens Afvandingsanlæg

Beretning generalforsamling 030623

 

10.5.2023

Indkaldelse til generalforsamling den 3. juni 2023

På grund af møde om mulighederne for investering i havvindmølleparken Vesterhav Syd (se Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller) er generalforsamlingen den 3. juni 2023 flyttet til kl. 13.00 – fortsat i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Generalforsamlingen starter med smørrebrød kl. 13.00. Se dagsorden her: Dagsorden generalforsamling 2023-2.

29.4.2023

Indkaldelse til generalforsamling den 3. juni 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

lørdag den 3. juni 2023 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande. Generalforsamlingen starter med morgenmad kl. 9.30.

Dagsorden for generalforsamlingen: Dagsorden generalforsamling 2023.

Tilmelding:

Tilmelding senest en uge før, dvs. fredag den 26. maj 2023 til:

Jan Bøgested, janboegested@gmail.com eller

Ole Andersen, grundejer.fyrmarken@gmail.com.

29.8.2022

Referat  af ekstraordinær generalforsamling den 27. august 2022

Referat ekstraordinær generalforsamling 270822

Indlæg ekstraordinær generalforsamling 270822

22.7.2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 27. august 2022

Der henvises til dagsordenen: Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 270822.

Baggrundsoplysninger

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for at generalforsamlingen kan tage stilling til finansiering af en større udgift, ca. 250.000 kr., til istandsættelse/vedligeholdelse af dræn tilhørende Drænlaug Sivbjerg Mose.

Ifølge kendelse af 16. juni 1972 afsagt af Landvæsensnævnet for Ulfborg Hind Herred er det grundejerforeningen, der administrerer vedligeholdelsen af dræn vest for Holmsland Klitvej – tilhørende Drænlaug Sivbjerg Mose.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg har på møde den 16. juni 2022 besluttet, at drænet skal istandsættes/vedligeholdes. Vedligeholdelsen er nødvendig for at undgå evt. skader på sommerhuse. Vedligeholdelsen berører bl.a. dræn på adresserne Sivbjerg 27, 29, 81 og 83.

Ejendomme, hvorpå servitut ”Akt A 580” er tinglyst, er medlem af drænlauget, som har i alt 90 medlemmer på henholdsvis Anker Eskildsensvej, Fyrmarken, Holmsland Klitvej og Sivbjerg.

Ifølge nævnte kendelse påhviler udgiften til vedligeholdelse medlemmerne med ”lige store beløb pr. parcel”.

Tilmelding:

Tilmelding senest en uge før, dvs. fredag den 19. august 2022 til:

Jan Bøgested, janboegested@gmail.com eller

Ole Andersen, grundejer.fyrmarken@gmail.com.

8.6.2022

Referat generalforsamling 2022

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 4. juni 2022.

Se referat af generalforsamlingerne her: Referat generalforsamlingen 4. juni 2022,

Referat ekstraordinær generalforsamling 040622 med bilag 1 og 2.

Regnskab 2021

Regnskab for dræningslag – se under fanebladet dræningslag.

1.5.2022

Dagorden for generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2022:

Dagsorden generalforsamling 2022

Ekstraordinær generalforsamling dagsorden 040622

13.1.2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg er fastsat til lørdag den 4. juni 2022 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

Dagsorden kommer senere.

19.11.2021

Referat generalforsamling 2021 for 2019 og 2020

Generalforsamling blev afholdt den 23. oktober 2021.

Se referat af generalforsamlingen her: Referat generalforsamling 231021.

Regnskaber for 2019 og 2020 blev godkendt på generalforsamlingen:

Regnskab 2019

Regnskab 2020

1.10.2021

Se dagsorden for generalforsamling den 23. oktober 2021: Dagsorden generalforsamling for 2019 og 2020.

5.7.2021

Generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg finder sted

lørdag den 23. oktober 2021 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2b, Hvide Sande.

På grund af corona-restriktioner har generalforsamlingen ikke været afholdt i 2020 og 2021. Generalforsamlingen den 23. oktober er således for begge år.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding til generalforsamlingen (senest 14 dage før) til:

Formand Jørgen Olesen, mail:  grundejer.fyrmarken@gmail.com, eller

Kasserer Jan Bøgested, mail: janboegested@gmail.com.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

3.12.2020

Generalforsamling 2020 indtil videre aflyst

Forsamlingsloftet er, på grund af covid 19, foreløbig indtil 13.12.2020 fastsat til 10 personer. Derfor er generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen – fortsat – udsat.

18.10.2020

Regnskaber 2019 – endnu ikke godkendt.

Det har endnu ikke været muligt at afholde generalforsamling i Grundejerforeningen efter afslutning af regnskabsåret 2019. Men regnskaberne for 2019 er afsluttet og kan ses nedenfor. Men regnskaberne er altså endnu ikke godkendt på en generalforsamling.

Regnskab 2019 Grundejerforeningen – endnu ikke godkendt

Regnskab 2019 Afvanding Fyrmarken – endnu ikke godkendt

19.9.2020

Generalforsamlinger aflyst

Generalforsamlingen den 26. september 2020 og den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2020 er aflyst.

Ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2020 kl. 9.30 – aflyst – se ovenfor!

Deltagerne i generalforsamlingen den 26. september 2020 skal behandle forslag fra bestyrelsen om ændring af §2 i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at følgende punkt tilføjes i §2:

”At arbejde for at beskytte områdets natur-og miljømæssige forhold.”

Nuværende formålsparagraf, §2 i vedtægterne:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder

  • At varetage medlemmernes interesser som grundejere, herunder især at medlemmerne overfor det offentlige i fælles spørgsmål, og
  • At påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af foreningens vedtægter og evt. ordensreglement, samt tinglyste servitutter og deklarationer mv. overholdes.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.Er mindre end halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret, men ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, kan bestyrelsen senest 1 måned efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed.”

Under forudsætning af, at mindre end halvdelen af foreningens medlemmer møder op den 26. september og at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtægtsændringen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 10. oktober 2020 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Tilmelding til:

Jørgen Olesen, Fyrmarken 221, mail: grundejer.fyrmarken@gmail.com eller

Jan Bøgested, Fyrmarken 149, mail: janboegested@gmail.com.

Kontingent – dræningslag for Sivbjerg

Fra kassereren for dræningslaget i Sivbjergmose, Hans Stidsen, foreligger følgende:

“Som kasserer i dræningslag Sivbjergmose vil jeg stille forslag om, at vi forhøjer kontingentet til dræningslaget .

Begrundelsen er at jeg anser det for nødvendig at genopbygge en kassebeholdning af en størrelse, så vi har likviditet til at udføre evt. kommende reparationer..

Kontingentet er nu 100 kr pr år.

Jeg foreslår en forhøjelse til til minimum 200 kr.Det vil så tage ca. 5 år at genopbygge beholdningen.

Det er  lang tidshorisont hvis skaden i vinter ikke er et enkeltstående tilfælde, men en påmindelse om at vores dræn er ved at være gammel.

Det er nok mere relevant med en forhøjelse til 300 kr pr år”

Forslaget om forhøjelse af kontingentet vil blive behandlet på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg den 26. september. Her vil grundejerne fra Sivbjerg blive bedt om at tage stilling til en forhøjelse af kontingentet. Der er derfor endnu mere vigtigt som grundejer i Sivbjerg at møde op den 26. september. Husk tilmelding – se nedenfor!

Generalforsamling 2020 – indkaldelse og dagsorden – aflyst – se ovenfor!

Ny dato for generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg er, efter udsættelse på grund af corona-restriktioner, fastsat til lørdag den 26. september 2020 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

Tilmelding til generalforsamlingen, senest 3 uger før, kan ske til

Jørgen Olesen, Fyrmarken 221, mail: grundejer.fyrmarken@gmail.com eller

Jan Bøgested, Fyrmarken 149, mail: janboegested@gmail.com.

Ifølge §9 i vedtægterne indkaldes der til generalforsamling med 1 måneds varsel via elektroniske medier, med angivelse af tid, sted og dagsorden. De sædvanlige skilte om dato for generalforsamling vil blive opsat i Fyrmarken-Sivbjerg.

Forslag til medlemmerne skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. den 12. september 2020. Forslag sendes til formandens mailadresse, som er: grundejer.fyrmarken@gmail.com, eller til: Jørgen Olesen, Fyrmarken 211, 6960 Hvide Sande

Dagsorden for generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændring: Dagsorden generalforsamling 2020 og Forslag til vedtægtsændring.

Referat generalforsamlinger

2011: Referat generalforsamling 2011

2012: Referat generalforsamling 2012

2013: Referat generalforsamling 2013

2014: Referat generalforsamling 2014

2015: Referat generalforsamling 2015

2015:Ekstraordinær generalforsamling 130615

2016: Referat generalforsamling 2016

2017: Referat generalforsamling 2017

2018: Referat generalforsamling 2018

2019: Referat generalforsamling 2019

2021: Referat generalforsamling 231021

2022: Referat generalforsamlingen 4. juni 2022

2022: Referat ekstraordinær generalforsamling 040622 med bilag 1 og 2

Regnskaber

Regnskab 2011: Regnskab 2011,

Regnskab 2012:

Regnskab 2013: regnskab 2013, Dræn fyrmarken 2013, dræn sivbjerg 2013

Regnskab 2014: regnskab 2014, afvanding 2014, Sivbjerg dræn 2014, 

Regnskab 2015: regnskab 2015, afvanding 2015, Sivbjerg dræn 2015

Regnskab 2016: regnskab 2016, afvanding 2016, Sivbjerg dræn 2016

Regnskab 2017: Regnskab 2017, Fyrmarken – afvanding, Sivbjerg dræning 2017

Regnskab 2018: Regnskab 2018, Regnskab 2018 fyrmarken afvandingsanlæg, Regnskab 2018 dræningslag Sivbjergmose

Regnskab 2019: Regnskab 2019, Fyrmarken Afvanding Regnskab 2019, Sivbjerg Dræningslaug Regnskab 2019

Regnskab 2020: Regnskab 2020, Fyrmarken Afvanding Regnskab 2020, Sivbjerg Dræningslaug Regnskab 2020

Regnskab 2021: Regnskab 2021, Regnskab 2021 Fyrmarkens Afvandingsanlæg, Regnskab 2021 Sivbjerg Moses Dræningslaug

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk