Generalforsamling og regnskab

Generalforsamling 2020

Ny dato for generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg er, efter udsættelse på grund af corona-restriktioner, fastsat til lørdag den 26. september 2020 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

Tilmelding til generalforsamlingen, senest 3 uger før, kan ske til

Jørgen Olesen, Fyrmarken 221, mail: grundejer.fyrmarken@gmail.com eller

Jan Bøgested, Fyrmarken 149, mail: janboegested@gmail.com.

Ifølge §9 i vedtægterne indkaldes der til generalforsamling med 1 måneds varsel via elektroniske medier, med angivelse af tid, sted og dagsorden. De sædvanlige skilte om dato for generalforsamling vil blive opsat i Fyrmarken-Sivbjerg.

Forslag til medlemmerne skal fremsættes skriftligt eller elektronisk og være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. den 12. september 2020. Forslag sendes til formandens mailadresse, som er: grundejer.fyrmarken@gmail.com, eller til: Jørgen Olesen, Fyrmarken 211, 6960 Hvide Sande

Dagsorden for generalforsamlingen vil herefter blive lagt på hjemmesiden her.

Referat generalforsamlinger

2011: Referat generalforsamling 2011

2012: Referat generalforsamling 2012

2013: Referat generalforsamling 2013

2014: Referat generalforsamling 2014

2015: Referat generalforsamling 2015

2015:Ekstraordinær generalforsamling 130615

2016: Referat generalforsamling 2016

2017: Referat generalforsamling 2017

2018: Referat generalforsamling 2018

2019: Referat generalforsamling 2019

Regnskaber

Regnskab 2011: Regnskab 2011,

Regnskab 2012: Regnskab 2012

Regnskab 2013: regnskab 2013, Dræn fyrmarken 2013, dræn sivbjerg 2013

Regnskab 2014: regnskab 2014, afvanding 2014, Sivbjerg dræn 2014, 

Regnskab 2015: regnskab 2015, afvanding 2015, Sivbjerg dræn 2015

Regnskab 2016: regnskab 2016, afvanding 2016, Sivbjerg dræn 2016

Regnskab 2017: Regnskab 2017, Fyrmarken – afvanding, Sivbjerg dræning 2017

Regnskab 2018: Regnskab 2018, Regnskab 2018 fyrmarken afvandingsanlæg, Regnskab 2018 dræningslag Sivbjergmose

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk