Ringkøbing-Skjern Kommune

Fyrmarken-Sivbjerg ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtil 1.1.2007 var området en del af Holmsland Kommune.

Byggeri

Når du skal bygge, skal du overholde love og regler. Den grundlæggende lov i den forbindelse er Byggeloven. Byggeloven sikrer blandt andet, at byggeriet er i orden i forhold til brand, sikkerhed og sundhed.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du læse alt om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal bygge, se: rksk/byggeri.

Ejendomsskat

Dagbladet har fra Ringkøbing-Skjern Kommune fået tal for kommunens indtægter fra grundskyld:

Samlet ejendomsskat 2017 for alle ejendomme i kommunen: 281.177.000 kr.

Samlet ejendomsskat 2017 for alle sommerhuse i kommunen: 110.351.000 kr.

Sommerhusskattens forholdsmæssige andel: 39%

Samlet ejendomsskat 2017 for sommerhuse i Nr. Lyngvig: 4.234.000 kr.

Rotter, andre skadedyr og -vækster

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rksk.dk/rotter-skadedyr-og-vaekster

Har du set rotter eller tegn på rotter på din ejendom? Hvis du har det, skal du anmelde det til kommunen. Brug hjemmesiden nævnt ovenfor

På hjemmeside kan du også få råd og vejledning til bekæmpelse af andre skadedyr.

Som noget helt nyt har Ringkøbing-Skjern sammen med en række nabokommuner fået lavet nogle film om rottebekæmpelse. Dem kan du se på linket ovenfor.

Brændeovne

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan se navne og telefonnumre på skortensfejere (det er pligtigt at være tilmeldt en skorstensfjer), se:  rksk/skorstensfejning.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk